Posts

Showing posts with the label बॅंक takrar

बँक सेवा तक्रार ......

बँक च्या सेवे च्या बाबत तक्रार कोठे व कशी करावी.?            या जाणून घेवू याबाबत खालीलप्रमाणे. *१) बँकेत लेखी तक्रार दिली नसल्यास ती द्यावी, २) त्यानंतर संबंधित बँकेच्या कस्टमर केअरशी संपर्क साधून तक्रार द्यावी, ३) बँकेच्या तक्रार निवारण कक्षाला email करावेत ४)RBI omubdsman ला तक्रार द्यावी व सोबतच आपल्या बँकेच्या MD अथवा CEO ना ई-मेल करा. आरबीआय बँकिंग लोकपालकडे थेट आरबीआय तक्रार दाखल करू शकता का? तुमच्या आरबीआयची तक्रार दाखल करण्यासाठी लोकपालाकडे जाण्यापूर्वी तुम्हाला काही प्रक्रिया पाळाव्या लागतील. तुम्हाला आधी तुमच्या बँकेकडे हा मुद्दा उपस्थित करावा लागेल, ज्याला तुमची तक्रार 30 दिवसांच्या आत बंद करणे बंधनकारक आहे. जर बँक तुमच्या चिंता दूर करण्यात अपयशी ठरली किंवा तुम्ही कार्यवाहीच्या निकालावर समाधानी नसाल तर तुम्ही RBI लोकपालाकडे जाऊ शकता. आपण आरबीआय बँकिंग लोकपालाकडे जाण्यापूर्वी, हे देखील लक्षात घ्या की 'इतर कोणत्याही न्यायिक मंचात प्रलंबित तक्रारी बँकिंग लोकपालांकडून स्वीकारल्या जाणार नाहीत'.                      🙏🙏🙏🙏🙏🙏 आरबीआय तक्रार कोठे दाखल करायची? आपण दाखल कर